germanenglishbulgarian
 
ОБЩИ ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ (ОТУ)

Общи търговски условия за доставки и плащания (ОТУ)


1. Обхват на действие


Офертите, доставките и услугите на продавача се извършват изключително на база на тези търговски условия. Най-късно с получаването на стоката или услугата получателят/купувачът признава автоматично тези условия. Възражения на купувача, позовавайки се на собствени търговски условия не се признават.
Тези условия важат също за всички бъдещи търговски отношения, дори когато не са наново съгласувани.

2. Технически данни и информации

Всички технически информации, данни и размери се базират бърху данни на съответния производител. За верността на тези данни продавачът не носи отговорност.
Предложените цени се разбират от мястото на доставка(EXW), плюс опаковка, застраховка и плюс ДДС.

3. Доставка

Доствката се извършва по правило от склад, съответно във възможно най-краткия срок. Ако доставка от склад не е възможна, се посочва ориентировъчен срок-доставка. Сроковете на доставка важат при условие, че стоката бъде доставена на време на продавача. Изключение правят случаите, когато продавачът изрично подтвърди писменно на купувача срока на доставка.
Частични доставки са допустими. Частичните сметки (фактури) се плащат в срока на нашите условия за плащане.

Транспортните щети трябва да се съобщават веднага на спедитора (пакетната служба). Изпращането става на отговорност и за сметка на купувача. Отговорността преминава върху купувача в момента на предаване на стоката на лицето извъшващо транспорта или в момента, когато стоката напусне нашия склад с цел изпращане.

При договори за доставка с чужбина се начисляват допълнително разходи за банкови такси, митническо оформяне и всички необходими документи.

4. Плащания

Плащанията се извършват в рамките на 14 дни от датата на доставка (датата на опаковъчния лист и фактурата), нето, без удръжки. Купувачът си запазва правото да определя и други условия на плащане.
При забавяне на плащането купувачът има право да изисква и начислява на купувача лихва за забавяне от 5% над актуалната базисната банкова лихва. На купувача се предоставя все пак правото да докаже, че нашите загуби по случая са значително по- малки или никакви.

Купувачът има правото на настрещни сметки само при законосъобразни или признати от нас насрещни искания. Същото правило важи и за правото на задържане на неплатена стока.

5. Запазване правото на собственост

Доставената стока остава собственост на продавача до момента на пълното плащане на всички непокрити сметки и платежни претенции от купувача.

6. Връшане/подмяна

Купувачът може да върне, след договорка с продавача, доставената стока в рамките на осем дни, ако тя се намира в неповредено, напълно фукциониращо състояние и в безупречна оригинална опаковка. Разходите за връщане носи купувачът. Консумативи като батерии/акумулатори, книги, монтирани/сглобени елементи, полупроводници, специално изготвени (поръчкови) изделия, софтуер/програмни лицензии, програмни носители,етикети и др. са изключени от подмяна.
Сторниране на специални поръчки, особено ако не са складова наличност, не е възможно.

7. Дефекти

Дефекти трябва да бъдат съобщавани писменно в рамките на 8 дни след доставка. При спазен срок и основателна претенция ще Ви доставим безплатно замяна в съобразен срок по наша преценка или ще поправим стоката.

8. Гаранция

За всички продукти важат гаранционните условия на съответния производител.

9. Отговорност

Продавачът отговаря за щети, които са причинени от него или неговите сътрудници преднамерено или от грубо невнимание.

10. Информационна защита

Купувачът дава съгласието си да бъдат съхранени фирмени и персонални данни за него, доколкото тези са необходими за вътрешно-административна употреба. При поискване той ще получи по всяко време информация за данните съхранени за него.

11. Съд и приложим закон

Мястото за решаване на съдебни спорове и съдебната инстанция се определят от местонахождението на продавача.
Прилага се изключително немското право.